Autor: Magdalena Kowalska

Magdalena Kowalska – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2013), pracownik naukowy na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka artykułów w czasopismach: „Studia Norwidiana”, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” oraz w tomach zbiorowych. Stypendystka programu Erasmus na Aix-Marseille Université (Francja). Uczestniczka międzynarodowej konferencji dotyczącej recepcji trubadurów w wieku XIX (Tuluza, 2013). Jej główne zainteresowania naukowe: literatura romantyzmu, komparatystyka (relacje między literaturą a religią, polsko-francuskie związki literackie), filhellenizm europejski.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum