Autor: Tim Jackson

Ekonomista ekolog, profesor zrównoważonego rozwoju na University of Surrey, założyciel i dyrektor grupy badawczej RESOLVE, uznany dramatopisarz. Autor takich publikacji, jak: Green economy at community scale, Consumerism as Theodicy – an exploration of religions and secular meaning functions czy Prosperity Without Growth (w Polsce publikacja znana pod tytułem Dobrobyt bez wzrostu).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum