Autor: Małgorzata Pawłowska

Muzyk i teoretyk muzyki, doktor sztuki, pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Muzycznej w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe są osadzone w teorii muzyki zorientowanej antropologicznie, otwartej na metodologie intermedialne i intertekstualne. W dotychczasowych pracach często podejmowała zagadnienia interdyscyplinarne i przekrojowe (między innymi temat diabła w muzyce, mit Fausta oraz Romea i Julii), a także zagadnienia estetyczno-metodologiczne związane z narratologią i semiotyką.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum