Autor: Agnieszka Komorowska

Mgr filologii polskiej (specjalizacja teatrologiczna) i filozofii, doktorantka w Instytucie Literatury Polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; przygotowuje rozprawę doktorską pt. Antropologia poetycka w dramatach Cypriana Norwida i Karola Wojtyły. Opracowała edytorsko autograf dramatu K. Wojtyły Promieniowanie ojcostwa.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum