Autor: Michał Sokulski

Doktorant na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, przygotowuje rozprawę doktorską na temat: Od apokaliptycznej zagłady w „Nie-Boskiej komedii” do mesjanizmu narodowego w „Przedświcie” Zygmunta Krasińskiego. Eschatologia – historiozofia – poetyka. Autor kilkunastu artykułów poświęconych historiozofii polskiego romantyzmu.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum