Autor: Anna Kordasiewicz

Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła studia magisterskie i doktoranckie. Adiunktka w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują płatną pracę domową, w tym opiekuńczą, problemy starzejącego się społeczeństwa, migracje zarobkowe, zaangażowanie obywatelskie oraz przemiany współczesnych relacji społecznych. Badała pracę domową Polek we Włoszech i w Niemczech, oraz Polek i Ukrainek w Polsce. Specjalizuje się w badaniach jakościowych. Współpracuje z Fundacją "Ośrodek Badań nad Migracjami", Instytutem Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacją "Pole Dialogu", której jest współzałoożycielką. Ma duże doświadczenie dydaktyczne w zakresie metod jakościowych w naukach społecznych. Projektowała i prowadziła procesy partycypacyjne. Jest autorką wielu publikacji na temat pracy domowej, opieki i migracji, jest współredaktorką książki "Edukacja obywatelska w działaniu" (Scholar 2013) oraz współtłumaczką książki Lofland et al. "Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych" (Scholar 2011).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum