Autor: Janusz Szulist

Kapłan diecezji pelplińskiej. Doktor habilitowany nauk teologicznych z zakresu katolickiej nauki społecznej. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Pedagogiki, Katolickiej Nauki Społecznej i Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykładowca katolickiej nauki społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Członek kapituły Narodowego Komitetu Seniora.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum