Autor: Anna Cichy

Absolwentka biologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w dziedzinie parazytologii na podstawie pracy dotyczącej rozprzestrzenienia i różnorodności przywr digenicznych w populacjach słodkowodnych gatunków ślimaków z terenu Pojezierza Brodnickiego. Autorka zajmuje się morfologiczną diagnostyką larwalnych stadiów Digenea u rodzimych i obcych gatunków ślimaków i małży. W kręgu jej zainteresowań znajduje się również parazytologia środowiskowa, w tym badania dotyczące wpływu wybranych czynników biotycznych i abiotycznych na dynamikę inwazji przywr u mięczaków oraz monitoring gatunków przywr odpowiedzialnych za parazytozy. Jest członkiem Stowarzyszenia Malakologów Polskich. Obecnie pracuje w Zakładzie Zoologii Bezkręgowców na UMK.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum