Autor: Bogusz Wasik

Absolwent studiów z zakresu ochrony dóbr kultury (specjalizacja konserwatorstwo) oraz archeologii (specjalizacja archeologia architektury); doktorat w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu (2015). Uczestnik licznych badań archeologicznych w Polsce i za granicą, w tym na zamkach w Papowie Biskupim, Grudziądzu, Wąbrzeźnie, Kowalewie Pomorskim, gdzie opracowywał m.in. pozostałości architektoniczne i rekonstruował wygląd i przekształcenia budowlane zamków. Autor kilkunastu publikacji o tematyce kastellologicznej. Jego zainteresowania badawcze dotyczą architektury, przede wszystkim zamków z terenu dawnego państwa krzyżackiego w Prusach, oraz historii technik budowlanych. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum