Autor: Nicole Dołowy-Rybińska

Ur. 1980, kulturoznawczyni i socjolingwistka. Obroniła doktorat w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Do jej głównych zainteresowań należy problematyka tożsamości europejskich mniejszości językowych oraz metod ochrony i rewitalizacji zagrożonych języków i kultur. Jest autorką trzech książek monograficznych: Języki i kultury mniejszościowe. Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi (2011), Kaszubi z Pomorza (2010), Les Kachoubes de Poméranie (2010) i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Stypendystka programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2011) oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców (2012–2015). Prowadziła badania w ramach grantów przyznanych przez UNESCO/Keizo Obuchi (2006) oraz Narodowe Centrum Nauki (2011–2014).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum