Autor: Karolina Kluth

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność ekonometria stosowana. Stopień naukowy uzyskała na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorką i współautorką publikacji naukowych z zakresu statystyki i ekonometrii. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół metod statystycznych i ekonometrycznych badania procesów makroekonomicznych, zwłaszcza w Polsce i w Europie.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum