Autor: Tomasz Chruściński

Autor publikacji naukowych z zakresu rynków finansowych oraz artykułów w czasopismach controllingowych. Jego główne zainteresowania naukowo-badawcze oscylują wokół problematyki związanej z funkcjonowaniem giełd papierów wartościowych oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw. W życiu zawodowym łączy zdobyte w międzynarodowych firmach doświadczenie menedżera z pasją nauczania finansów i rachunkowości, prowadząc wykłady na wyższych uczelniach oraz szkolenia i warsztaty dla biznesu.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum