Autor: Honorata Gołuńska

Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, obecnie doktorantka w zakresie Nauk o Sztuce, w Zakładzie Muzealnictwa. Od 2014 roku pracuje jako asystentka w Dziale Grafiki Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy jest autorką i współautorką wystaw graficznych. Jej zainteresowania skupione są wokół wystawiennictwa sztuki najnowszej, przede wszystkim sztuki stosowanej, designu oraz grafiki.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum