Autor: Barbara Brodzińska-Mirowska

Adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Autorka książki „Marketing międzywyborczy w teorii i praktyce. Przypadek Platformy Obywatelskiej”oraz artykułów z zakresu komunikacji permanentnej, profesjonalizacji komunikacji politycznej oraz nowych mediów. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki szeroko pojętej komunikacji politycznej, szczególnie kwestii profesjonalizacji i mediatyzacji tego procesu, a także ich konsekwencji oraz roli struktur partyjnych w procesie komunikacji partii politycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w sztabach wyborczych oraz public relations.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum