Autor: Michał Korolko

Absolwent UMK w Toruniu, anglista i prawnik, ekspert z zakresu polityki regionalnej i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Autor publikacji oraz szkoleń w obszarze przygotowania władz samorządowych do absorbcji środków unijnych w kraju i za granicą, m.in. w Chorwacji, na Łotwie, Litwie i w Rumunii. W unijnej perspektywie finansowej 2007–2013, pełniąc funkcję wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego, koordynował pracę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Od czerwca 2016 roku członek funkcjonującego przy Komisji Europejskiej Panelu Interesariuszy Biogospodarki.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum