Autor: Krzysztof Krukowski

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku zarządzanie i marketing. Od 2002 roku adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jego zainteresowania naukowe dotyczą zarządzania organizacjami publicznymi, w szczególności w kontekście koncepcji New Public Management.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum