Autor: Alina Kamińska

Po studiach w Warszawie i Toruniu została zatrudniona na stanowisku asystenta (1954) i od tego czasu na stałe związała się z Wydziałem Chemii UMK. Tu zrobiła doktorat (1963), habilitację (1976) i uzyskała nominację profesorską (1992). W latach 1996–1999 była kierownikiem Zakładu Chemii Ogólnej. Przez wiele lat pełniła funkcję Przewodniczącego Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Jest członkiem Klubu Profesorów UMK.

Brak produktow.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum