Autor: Marian Oliński

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2005 roku adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Specjalizuje się w problematyce zarządzania przedsiębiorstwem, w szczególności sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, wspieraniem przedsiębiorczości, modelami biznesu. Członek polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych. Doradca biznesowy, uczestnik licznych staży, w ramach których wprowadzono w przedsiębiorstwach nowatorskie rozwiązania.

Brak produktow.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum