Autor: Barbara Bibik

Profesor w Katedrze Filologii Klasycznej UMK w Toruniu. Studia licencjackie ukończyła w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego (2001), a studia magisterskie w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (2004). W Toruniu ukończyła również specjalizację teatrologiczną w Instytucie Literatury Polskiej. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała na podstawie rozprawy „Antygona – studium postaci. Analiza wybranych polskich tłumaczeń oraz inscenizacji teatralnych” (2008). Podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego była monografia „Translatoris vestigia. Projekcje inscenizacyjne wybranych polskich tłumaczy Orestei Ajschylosa” (2016). Stypendystka Fundacji Lanckorońskich, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Od 2007 roku prezes Zarządu Fundacji „Traditio Europae”, zajmującej się popularyzacją nauk o antyku. Współpracuje z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci. Zajmuje się dramatem antycznym i jego recepcją, zwłaszcza tragedią grecką, oraz problematyką przekładów z języków klasycznych, którym to zagadnieniom poświęciła szereg publikacji.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum