Autor: Sławomir Kunka

Kapłan diecezji pelplińskiej (ur. 1979), ojciec duchowny w WSD w Pelplinie, asystent w Katedrze Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu. Autor książek Teologiczna wizja cielesności człowieka w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II (Lublin 2012) oraz Elementarz człowieka wolnego (Pelplin 2014). Zainteresowania z zakresu „teologii ciała” Jana Pawła II, antropologii adekwatnej, protologii integralnej i mariologii personalistycznej.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum