Autor: Jarosław Krajewski

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. W 2007 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na kierunku zarządzanie i marketing o specjalności informatyka w zarządzaniu. Rozprawę doktorską obronił w 2012 roku. Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu zastosowań metod ilościowych w makroekonomii i ubezpieczeniach. W życiu zawodowym wieloletni praktyk na rynku ubezpieczeń posiadający uprawnienia brokerskie. Zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzą i umiejętnościami chętnie dzieli się w trakcie wykładów i ćwiczeń, które prowadzi jako adiunkt w WSB w Toruniu i Bydgoszczy.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum