Autor: Grażyna Borkowska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i studiów doktoranckich w IBL PAN, profesor, członek – korespondent PAN, kierownik Pracowni Literatury Drugiej Połowy XIX wieku IBL PAN, redaktor naczelna „Pamiętnika Literackiego” od 1998 roku, od 2004 roku prezes Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza,, członek rad naukowych kilku instytucji: m.in. IBL PAN, Instytutu Literatury Polskiej UW, Biblioteki Narodowej, Polskiego Słownika Biograficznego, Biblioteki PAN w Gdańsku, członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN. W latach 2010-2014 przewodnicząca Rady NPRH. Gościnny wykładowca na UW i UJ. Zajmuje się literaturą XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości kobiet – Żmichowskiej, Orzeszkowej, Nałkowskiej, Dąbrowskiej.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum