Autor: Marta Kuc

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Nauk Ekonomicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na zróżnicowaniu poziomu życia ludności oraz konwergencji społecznej. Prywatnie miłośniczka górskich wędrówek, wspinaczki oraz Skandynawii. Od kilku lat wolontariuszka w Tatrzańskim Parku Narodowym, dla którego obecnie prowadzi badania na temat wpływu działalności TPN na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Ponadto jej obecne badania skupiają się na analizie procesu konwergencji społecznej w regionach NUTS-2 Unii Europejskiej.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum