Tymczasowe wyłączenie sklepu

Szanowni Państwo,

z przyczyn technicznych dokonywanie zakupów w naszym sklepie będzie wstrzymane do poniedziałku do godziny 12.00. Przepraszamy za utrudnienia!

Autor: Mirosława Żurek

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. W 2007 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na kierunku Ekonomia o specjalności teoria ekonomii, a cztery lata później uzyskała tytuł magistra na Wydziale Matematyki i Informatyki na kierunku Informatyka, specjalność: programowanie i obliczenia naukowe. Stopień naukowy uzyskała na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorką i współautorką publikacji z zakresu finansów behawioralnych, a także z zastosowania metod ekonometrycznych w analizie danych makroekonomicznych i mikroekonomicznych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum