Autor: Anna Michałek

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku zarzadzanie i marketing o specjalnościach: metody ilościowe w zarządzaniu oraz marketing. Autorka publikacji naukowych z zakresu bankowości centralnej, polityki pieniężnej.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum