Autor: Michał Krajkowski

Dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Publikował w czasopismach „Litteraria Copernicana”, „Przegląd Humanistyczny”, „Wiener Slavistisches Jahrbuch” oraz w pracach zbiorowych. Stypendysta Stipendienstiftung der Republik Österreich. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół piśmiennictwa drugiej połowy XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem historii idei tego okresu, związków między życiem społecznym a literaturą oraz zagadnień związanych z pograniczem kulturowym. Pracuje jako dziennikarz i wykładowca akademicki.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum