Autor: Dorota Grabowska-Pieńkosz

Absolwentka pedagogiki i historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Adiunkt w Katedrze Historii Myśli Pedagogicznej na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK. Jest autorką wielu publikacji (artykułów, recenzji, sprawozdań), które zamieszczane są w monografiach naukowych oraz czasopismach m. in. „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika”, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, „Biuletyn Historii Wychowania”, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, „Kultura i Edukacja”, „Paedagogia Christiana”. Zainteresowania badawcze: pedeutologia historyczna, biografistyka edukacyjna, historia polskiej myśli pedagogicznej XIX i XX wieku.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum