Autor: Marta Andryszczak

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół szeroko pojętego prawa cywilnego i rodzinnego. Od 2016 roku pełni funkcję wiceprezesa Koła Naukowego Retoryki Sądowej. Aktywnie działa także w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum