Autor: Renata Badowiec

W 2017 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Pracę magisterską z zakresu postępowania karnego pt. Związanie sądu karnego orzeczeniem sądu cywilnego napisała pod kierunkiem prof. UMK, dr hab. Arkadiusza Lacha. W roku akademickim 2015/2016 zdobyła tytuł Najlepszego Studenta Wydziału Prawa i Administracji, a w roku akademickim 2016/2017 tytuł Najlepszego Absolwenta Wydziału Prawa i Administracji. W latach 2015 – 2017 była wiceprzewodniczącą Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji. W październiku 2017 r. rozpoczęła studia doktoranckie z zakresu nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UMK.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum