Autor: Daria Gęsicka

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie cywilnym oraz prawie nowych technologii. Jest opiekunem naukowym Koła Naukowego Retoryki Sądowej.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum