Autor: Kamila Kaczmarczyk

Urodzona w 1988 roku w Olsztynie. W 2010 roku ukończyła pierwszy stopień studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2012 roku uzyskała tytuł magistra na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich w Katedrze Gospodarowania Zasobami Pracy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum