Autor: Piotr Ł. Owsian

Najlepszy absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2015r. Ukończył studia magisterskie na kierunku finanse i rachunkowość, specjalność iInżynieria finansowa. Posiada certyfikat w zarządzaniu projektami PRINCE2 Foundation. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem ryzykiem, w szczególności w nowoczesnych metodach pomiaru ryzyka z wykorzystaniem metod ekonometrii finansowej. W pracy zawodowej zajmuje się przeprowadzaniem audytów zewnętrznych w instytucjach finansowych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum