Autor: Violetta Kopińska

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunkach pedagogika i prawo. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracuje na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół edukacji obywatelskiej, demokratycznej, prawnej, partycypacji obywatelskiej i uczniowskiej. Zajmuje się również problematyką sytuującą się na styku zagadnień prawnych i edukacyjnych, a zwłaszcza prawem oświatowym jako kontekstem funkcjonowania szkoły i praktyki edukacyjnej. Autorka ponad 50 publikacji naukowych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum