Autor: Dariusz Mikołajewski

Informatyk i biocybernetyk. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (1997), Podyplomowego Studium Telekomunikacji Cyfrowej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (2002), Studium Podyplomowego na kierunku sieci komputerowe i aplikacje internetowe na Politechnice Poznańskiej (2004), Studiów Podyplomowych z zakresu zarządzania projektami w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy (2012), Studiów Podyplomowych na kierunku menedżer projektu badawczo-rozwojowego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu (2014) oraz studiów MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie (2017). Rozprawę doktorską „Symulacje funkcji pnia mózgu” obronił pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzisława Ducha w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Pracuje na stanowisku adiunkta w Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu. Pełni funkcję kierownika Zakładu Teleinformatyki oraz Pracowni Sieci Komputerowych w Instytucie Mechaniki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest wykonawcą ośmiu grantów i projektów innowacyjnych. Wydał ponad 130 publikacji.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum