Autor: Anna Markwart

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwentka filozofii, socjologii oraz Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy Literatury na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zainteresowania badawcze i publikacje naukowe koncentruje wokół myśli szkockiego oświecenia oraz nowożytnej filozofii społecznej i moralnej. Prowadzi obecnie badania poświęcone filozofii Adama Smitha oraz Sophie de Grouchy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach grantu NCN Fuga 5.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum