Autor: Krzysztof Kannenberg

Doktor nauk ekonomicznych z wieloletnim doświadczeniem naukowym i dydaktycznym w zakresie teorii ekonomii, marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi. Zawodowo związany jest z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, w której od kilkunastu lat pełni funkcję rektora. W jego dorobku naukowym znajdują się liczne publikacje o tematyce związanej z szeroko rozumianym zarządzaniem. Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach”, wydawanego od 2007 roku przez Wydawnictwo Uczelniane WSZŚ w Tucholi, oraz organizatorem corocznych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych o tematyce związanej z lasami.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum