Autor: Tomasz Leszczyński

Mgr inż. poż. st. Bryg. w st. spocz., aktualnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie rzeczoznawstwa zabezpieczeń przeciwpożarowych. W czasie służby czynnej w pożarnictwie od 1992 r. był komendantem rejonowym, następnie powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, później kujawsko-pomorskim komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. W czasie swojej wieloletniej służby dowodził wieloma działaniami ratowniczo-gaśniczymi, w tym akcjami gaszenia pożarów lasów również o bardzo dużych powierzchniach, jak np. w 1992 roku w Nadleśnictwie Dąbrowa. Doktorant na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Współpracuje z Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej Państwowym Instytutem Badawczym im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie k/Otwocka. Uczestniczył w pracach zespołów problemowych, np. Zespół Komendanta Głównego PSP do spraw opracowania Strategii Rozwoju Państwowej Straży Pożarnej na lata 2007–2015 czy Zespół do opracowania projektu programu: „Zgaś ryzyko” – Program ograniczenia liczby ofiar pożarów w latach 2013–2020.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum