Autor: Joanna Usakiewicz

(Ur. 1968), adiunkt, kierownik Zakładu Hermeneutyki i Translatoryki Filozoficznej Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się filologią klasyczną i historią filozofii, w szczególności filozofią wieku XVII, recepcją greckiego i rzymskiego antyku w filozofii nowożytnej oraz udziałem kobiet w dyskursie filozoficznym. Opublikowała między innymi: „Bonum et (im)mutabilitas”. Myśl filozoficzna Anne Conway (1631–1679) (2002) oraz Z miłości do rozumu. O etyce Arnolda Geulincxa (1624–1669) (2010). Autorka przekładów na język polski dzieł Anne Conway, René Descartes’a, Pierre’a Gassendiego, Arnolda Geulincxa, Henry’ego More’a. E-mail: joanna.usakiewicz@onet.eu

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum