Autor: Urszula Lisowska

Doktor nauk humanistycznych, asystent w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2014–2017 realizowała grant Narodowego Centrum Nauki dotyczący filozofii Marthy Craven Nussbaum. W swoich badaniach skupia się przede wszystkim na współczesnym angloamerykańskim liberalizmie, który stara się jednak konfrontować z filozofią kontynentalną. Pełni funkcję sekretarza redakcji pisma „Studia Philosophica Wratislaviensia”, członkini rady naukowej pisma „Ogrody Nauk i Sztuk”. Jest absolwentką szkoły letniej „Democracy and Diversity” organizowanej przez The New School for Social Research. Przetłumaczyła z angielskiego teksty Jeffreya C. Goldfarba, Danielle Carlo i Richarda Shustermana. Publikowała w  „Studia Philosophica Wratislaviensia”, Internetowym Magazynie Filozoficznym „Hybris”, „Kulturze i historii” oraz „Sociology and Anthropology”.


Fot. Justyna Kocur

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum