Autor: Maciej Szargot

Historyk literatury. Zajmuje się twórczością polskich romantyków i pisarzy XX wieku, tradycją romantyczną i gotycką oraz literaturą fantastyczną. Jest autorem książek: Ziemia rozdziału – niebo połączenia. O lirykach Zygmunta Krasińskiego (Katowice 2000), Opowieści niesamowite Józefa Bogdana Dziekońskiego (Katowice 2004), „przez wiek [...] przez dwa wieki”. Dwa studia o poezji Tadeusza Nowaka (Katowice 2008), Kosmos Krasińskiego. Studia (Piotrków Trybunalski 2009), Pamięć słowa. Studia o poezji Juliusza Słowackiego (Kraków 2011), Reporterskie i pisarskie drogi Józefa Bogdana Dziekońskiego (Piotrków Trybunalski 2014).Jest także edytorem dzieł romantyków: Zygmunta Krasińskiego, Józefa Bogdana Dziekońskiego i Józefa Aleksandra Miniszewskiego.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum