Autor: John R. Schafer

Emerytowany agent specjalny FBI, gdzie pracował jako analityk zachowania w National Security Behavioral Analysis Program. Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta na Western Illinois University. Tytuł doktora psychologii uzyskał na Fielding Graduate University w Santa Barbara w Kalifornii. Jest autorem książki Psychological Narrative Analysis: A Professional Method to Detect Deception in Written and Oral Communications i współautorem (wraz z Marvinem Karlinsem) The Like Switch. Opublikował wiele artykułów dotyczących zagadnień związanych z psychopatologią nienawiści, etyką w egzekwowaniu prawa, wykrywaniem oszustw i zachowaniami przestępczymi. Prowadzi firmę konsultingową i wykłada w Stanach Zjednoczonych oraz za granicą.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum