Autor: Małgorzata Berend

Kierownik Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK. Prowadzi zajęcia z pisania, ortografii i praktycznej nauki języka polskiego jako obcego. Interesuje się nowym słownictwem polskim i słowotwórstwem gniazdowym. Jest współautorką haseł tomu czasownikowego „Słownika gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego”.


 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum