Autor: Justyna Chodkowska-Miszczuk

Pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego. Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii od 2012 roku. Specjalizuje się w badaniach związanych z niezwykle aktualną obecnie problematyką – transformacją energetyczną, będącą przejawem wdrażania rozwoju zrównoważonego – rozważaną w świetle generowania szans rozwojowych. Szczególne zainteresowanie naukowe kieruje w stronę obszarów wymagających wyjątkowego wsparcia – obszarów wiejskich oraz podmiotów energetycznych najbardziej perspektywicznych z punktu widzenia kreślenia szans dynamizowania rozwoju opartego na zasobach endogennych. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się również zagadnienia dotyczące wpływu nowych przedsiębiorstw energetycznych na kształtowanie się krajobrazu kulturowego, jego percepcji oraz ich roli w kreowaniu narracji sprzyjającej przeobrażeniom w sektorze energetycznym. Jako członek krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych prowadzi badania w Polsce i za granicą, których rezultaty są referowane na międzynarodowych konferencjach naukowych, np. w USA w trakcie American Association of Geographers Annual Meeting 2018. Wyniki analiz opublikowała w kilkudziesięciu opracowaniach na łamach krajowych i zagranicznych czasopism naukowych, w tym indeksowanych w bazie Journal Citation Reports.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum