Autor: Maciej Serowaniec

Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. Współpracy z Zagranicą. Sekretarz naukowy redakcji Toruńskich Studiów Polsko-Włoskich/Studi polacco-italiani di Toruń. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego. Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2017). Autor ponad 70 publikacji z zakresu polskiego i porównawczego prawa konstytucyjnego. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień z zakresu relacji między krajowym prawem konstytucyjnym a unijnym porządkiem prawnym oraz prawa parlamentarnego polskiego i obcego.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum