Autor: Małgorzata Pronobis-Gajdzis

W 1990 r. ukończyła kierunek konserwacja i restauracja dzieł sztuki (specjalność konserwacja i restauracja papieru i skóry) na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry, gdzie pracuje do dzisiaj na stanowisku adiunkta. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się głównie za zagadnieniach związanych z konserwacją-restauracją zabytkowych kodeksów. W marcu 2006 r. obroniła dysertację doktorską „Wpływ elementów konstrukcyjnych książek na ich trwałość. Różne aspekty ingerencji konserwatorskiej w konstrukcję książki zabytkowej” (wyróżnienie w konkursie ogłoszonym przez Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków). Obszar zainteresowań badawczych i konserwatorskich autorki od lat pozostaje niezmienny, jednak obecnie zajmuje się nimi w szerszym ujęciu i z innej perspektywy: interesującą ją grupę zabytków bada w odniesieniu do zabytkoznawczej analizy wartościującej. Jest autorką wielu realizacji konserwatorskich-restauratorskich, a wyniki swojej działalności prezentuje na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych, publikuje w formie artykułów, w tym haseł encyklopedycznych. Należy do grona autorów opracowujących hasła do „Leksykonu oprawoznawczego” powstającego w ramach projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum