Autor: Marek Szynkowski

Jest kapłanem diecezji pelplińskiej. W 2013 r. ukończył studia magisterskie z teologii na UMK w Toruniu i przyjął święcenia kapłańskie. W czasie formacji seminaryjnej, w 2009 r., został laureatem pierwszego miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Kleryków na temat życia i listów św. Pawła. W okresie studiów magisterskich obszarem jego szczególnych zainteresowań teologicznych była egzegeza i teologia Nowego Testamentu, które pogłębiał na seminarium naukowym pod kierownictwem ks. prof. dr. hab. Wojciecha Pikora. Owocem przeprowadzonych badań jest dysertacja na temat Pawłowej mądrości krzyża w 1 Kor. W latach 2015–2017 studiował patrologię i historię Kościoła na KUL-u, uzyskując licencjat teologiczny w tej materii. W 2017 roku został posłany do pracy duszpasterskiej we Włoszech, do parafii Latina Scalo, gdzie obecnie pełni służbę wikariusza. W tym okresie przez półtora roku (2018–2019) pogłębiał swoją formację patrystyczną, uczęszczając na wykłady w Instytucie Patrystycznym „Augustinianum”.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum