Autor: Waldemar Bulira

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Zakładzie Filozofii i Socjologii Polityki Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. Zajmuje się zagadnieniami współczesnej filozofii polityki, a szczególnie szeroko rozumianego liberalizmu, fenomenu totalitaryzmu i Holokaustu oraz głównych idei filozoficznych stosowanych w polityce: wolności, sprawiedliwości, równości, władzy. Autor książki Nowoczesność a polityka w ujęciu Ágnes Heller (2009) oraz szeregu artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych. Absolwent szkoły letniej Democracy & Diversity Institute organizowanej przez nowojorski The New School for Social Research. Współtłumaczył i współredagował pierwsze polskojęzyczne prace Ágnes Heller pt. Wykłady i seminarium lubelskie (2006), Eseje o nowoczesności (2013), a także przełożył z języka angielskiego liczne eseje autorów wywodzących się kręgu szkoły budapeszteńskiej: Ágnes Heller, Ferenca Fehéra, Mihálya Vajdy oraz Istvana Eörsiego.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum