Autor: Irena Matczyńska

Pracuje w Katedrze Języków Słowiańskich w Instytucie Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ma wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka rosyjskiego osób rozpoczynających naukę od podstaw i powracających do niej. Zajmuje się teorią i praktyką nauczania języka rosyjskiego, doskonaleniem organizacji procesu dydaktycznego i wprowadzaniem efektywnych metod nauczania opartych na nowoczesnych technologiach. Współautorka podręcznika do nauki języka rosyjskiego od podstaw (В.А. Демченко, И. Матчиньска, Т.В. Пахалкова-Соич, Русский язык, Харьков 2009.). Publikuje artykuły poświęcone dydaktyce języka rosyjskiego jako obcego. Urodziła się i kształciła w Leningradzie (obecnie Sankt-Petersburg, Rosja).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum