Autor: Marta Szymańska-Lewoszewska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwentka filologii angielskiej i amerykanistyki, badaczka filozofii irlandzkiego oświecenia ze szczególnym uwzględnieniem myśli George’a Berkeleya, stażystka w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach grantu NCN FUGA 3 w latach 2014-2018.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum