Autor: Karolina Sikorska

Jest kulturoznawczynią i pracuje jako adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa UMK w Toruniu. Prowadzi badania poświęcone praktykom artystycznym, kulturze wizualnej i popularnej. Jest również kuratorką działań artystycznych i edukacyjnych, a także redaktorką naukową publikacji: m.in. „Antywzorce” we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej (2018); Poradnik metodyczny. Edukacja kulturowa (3 tomy, 2014–2016); Błędnik codzienności (razem z A. Szyłak, 2015); Zawód: kurator (razem z A. Czaban i M. Kosińską, 2014). W latach 2008–2014 pracowała w Galerii Miejskiej Arsenał, od 2012 roku jako wicedyrektorka. Od 2013 roku współpracuje z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu jako badaczka Centrum Praktyk Edukacyjnych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum